Ring +45 87 47 70 20 (Man-tors 7.30 til 16.00, fre 7.30 til 14.00)

Ansvarlighed

 

Hvad betyder ansvarlighed for os?

Hos Riisfort A/S har vi altid lagt vægt på at være en troværdig samarbejdspartner både for vores kunder og leverandører. Det er vigtigt for os at tage ansvar for den måde vi påvirker klima, miljø og mennesker – så vi har god samvittighed for vores måde at drive forretning på.

Vores arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed har egentlig været i gang længe: vi fik blandt andet vores første FSC®-certificering i 2009. I takt med at der er kommet et større fokus på bæredygtighed i samfundet, er vores fokus på området også blevet større. Det betyder blandt andet, at vi har specielt øje for produkter, der er produceret med mere fokus på miljøet – både hos eksisterende og nye leverandører.

Som mange andre virksomheder synes vi, at bæredygtighed er en kompleks størrelse – vi prøver dog ikke at lade det stoppe os, men i stedet at blive klogere, så vi kan udvikle os og finde på innovative og mere miljøvenlige løsninger og alternativer.

Sådan tager vi ansvar

Miljø

Leverandørkrav
Vi stiller krav til vores leverandører og anmoder dem om at underskrive vores Code of Conduct. Dette sikrer, at vores produkter overholder REACH-forordningen, der fokuserer på at regulere problematiske kemikalier.

Ansvarlig skovdrift
Vi støtter aktivt ansvarlig skovdrift gennem vores medlemskab i Dansk Træforening og vores FSC- og PEFC-certificeringer. Riisfort er FSC-certificeret under registreringskoden NC-COC-013081 / Licenskode FSC®C008042 - og PEFC-certificeret under registreringskoden PBN-PEFC-COC-013081. Som medlemmer af Dansk Træforening har vi også forpligtet os til at overholde deres Code of Conduct.

Se Dansk Træforenings Code of Conduct her

Dokumentation af CO2-udledning og gennemsigtighed
Vi indsamler løbende livscyklusanalyser (LCA) og miljødeklarationer (EPD) for produkter i vores sortiment. Dette sikrer dokumentation og gennemsigtighed vedrørende produkternes CO2-udledning.

Besøg vores downloadsektion her

Transporteffektivitet og elektriske køretøjer
Vi udskifter løbende vores personbiler med el- og hybridbiler, og har i samme forbindelse installeret 12 ladestandere på vores domicil. Samtidig kører alle vores lastbiler på de højeste Euro-normer for at minimere emissioner.

Energieffektive faciliteter
Vi arbejder aktivt på at gøre vores faciliteter i Brabrand mere energieffektive. Vores tag er udstyret med solceller, som i 2022 producerede over 24.000 KWh strøm. Derudover har vi udskiftet alle vores trucks fra gas til el for at reducere vores miljøpåvirkning.

Mennesker

Arbejdstagerrettigheder
Vi stiller krav til vores leverandører i henhold til vores Code of Conduct, hvori de forpligter sig til at respektere arbejdstagerrettigheder, forhindre diskrimination, forbyde børnearbejde og tvangsarbejde. Vores leverandører skal også sikre, at deres underleverandører overholder disse krav.

På samme måde er vores FSC- og PEFC-certificeringer også med til at sikre og beskytte arbejdstagerrettigheder i hele leverandørkæden af vores certificerede produkter.

Riisfort Fonden
Riisfort A/S ejes af Riisfort Fonden, som to gange årligt donerer økonomiske midler til støtte for medicinsk forskning og uddannelse ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Gennem de seneste 10 år har Riisfort Fonden bevilget 18 millioner i støtte til 92 forskellige projekter.

Se mere om Riisfort Fonden her

Donationer til velgørenhed og samfundsindsatser
Hvert år foretager Riisfort også donationer til velgørende formål som Danmarksindsamlingen, Knæk Cancer samt organisationer, der er nomineret af vores medarbejdere. I 2023 har vores medarbejdere udvalgt fem organisationer, der hver modtager 5.000 kr. i støtte: Det Kærlige Måltid, Børns Vilkår / Børnetelefonen, Sind.dk, Familier med kræftramte børn og Diabetesforeningen.

Mål for ansvarlighed

Vi har også beskæftiget os med FN’s verdensmål, som ramme for vores arbejde med ansvarlighed - og har indtil nu beskæftiget os med verdensmål 3, 12 og 15.

Indenfor disse verdensmål har vi arbejdet med projekter som omhandler  trivsel, personaleinddragelse i donationer, print- & papir-forbrug, genbrug af affald & emballage, skovplantning mv. Fremover vil også andre verdensmål blive en del af vores arbejde. 

Verdensmål 3
Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Verdensmål 12
Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Verdensmål 15
Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Bæredygtighedsrapport

Vi er glade for at præsentere vores første bæredygtighedsrapport.

I rapporten kan du læse om vores arbejde inden for vores tre overordnede indsatsområder: Klima og miljø, Ansvarlig virksomhed & Attraktiv arbejdsplads. Derudover kan du også læse om de Verdensmål, som vi beskæftiger os med. 

Så hvis du vil vide mere om vores arbejde med ansvarlighed og de tiltag, vi har implementeret, kan du læse mere i vores bæredygtighedsrapport. 

Bæredygtighedsrapporten er også tilgængelig på engelsk herunder.

Sustainability Report

We are pleased to present our first sustainability report.

In the report, you can read about our work within our three main focus areas: Climate and Environment, Responsible Business, and Attractive Workplace. Additionally, you can also read about the Sustainable Development Goals that we are addressing.

So if you want to know more about our work in responsibility and the initiatives we have implemented, you can find more information in our sustainability report.

En del af vores produktsortiment er certificerede med gængse certifikater, som vi kan være behjælpelige med at fremskaffe.

 

Klik her og besøg vores download sektion, hvor EPD'er og sikkerhedsdatablade downloades. 
 
Har du brug for andet materiale, er du velkommen til at kontakte Tim eller Karen.
thp

Tim H. Pedersen

Compliance Specialist
KDS

Karen Dalgas Storgaard

Produktchef