RIISFORT FONDEN

Hos Riisfort er vi naturligvis meget stolte over at kunne være med til at gøre en forskel indenfor sundhedsfremmende forskning.

RIISFORT FONDEN

Fondens formål
I henhold til fondens vedtægter er det fondens formål at yde støtte til undervisning og forskning inden for lægevidenskaben eller hermed ligestillede formål til forbedring af folkesundheden. Berettiget til at modtage støtte er Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Riisfort Fonden
Fondens vigtigste opgave er ejerskabet af Riisfort A/S, hvor fonden er eneaktionær.

Det er fondens politik, at det overskud og den likviditet, der skabes i dattervirksomheden R. Riisfort A/S, primært bliver i virksomheden for at sikre virksomhedens vækst og udvikling. En del af overskuddet udloddes som udbytte til fonden. Disse midler anvendes i overensstemmelse med fondens vedtægter til at støtte lægevidenskabelig forskning. Den lægevidenskabelige forskning støttes for tiden med ca. 1,5 million kr. om året.

Redegørelse om god fondsledelse, jf. §60 i Lov om erhvervsdrivende fonde.

Fondsbestyrelsen har og vil fortsat løbende arbejde med principper for god fondsledelse. Bestyrelsen har fortaget en gennemgang af alle Komitéen for god fondsledelses anbefalinger fra december 2014. Gennemgangen har medført, at enkelte mindre tilpasninger og præciseringer er vedtaget og igangsat, således at Riisfort fonden lever op til alle Komiteens anbefalinger jf. skema for god fondsledelse. 

Fondens bestyrelse har endvidere besluttet, at der skal være fuldstændig adskillelse mellem ledelsen i fonden og ledelsen i datterselskabet Riisfort A/S. På den måde sikres uafhængighed og kontrol i ledelsesfunktionen bedst.  

Fonden ønsker at være lige så velinformeret om dattervirksomhedens udvikling, som aktionærerne i en børsnoteret virksomhed. Informationsbehovet opfyldes ved, at selskabets ledelse regelmæssigt informerer bestyrelsen mundtligt og skriftligt om virksomhedens udvikling.

Læs mere her.

 

SE MERE OM RIISFORT FONDENS ANSØGNINGSKRAV HER

Riisfort fonden logo

CVR-nummer: 19945898

Brug for hjælp?

Lad os hjælpe dig...

+ 45 87 47 70 20riisfort@riisfort.dk
R. Riisfort A/SEdwin Rahrs Vej 968220 BrabrandTlf. +45 87 47 70 20Fax +45 87 47 70 35riisfort@riisfort.dk
LinkedIn
Facebook